e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [5, 8] U+90AF
Show stroke order hàm
 hán,  hàn
♦(Danh) § Xem Hàm Đan .
♦(Danh) Chương Hàm tên người.


1. [邯鄲] hàm đan