e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 162 辵 sước [11, 15] U+9068
Show stroke order ngao
 áo
♦(Động) Rong chơi. ◎Như: ngao du đi rong chơi.