e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 157 足 túc [18, 25] U+8EA1
Show stroke order niếp
 niè
♦(Động) Giẫm chân lên. ◇Sử Kí : Trương Lương, Trần Bình niếp Hán Vương túc , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Trương Lương và Trần Bình (cùng) khẽ giậm lên chân Hán Vương (để nhắc nhở một cách kín đáo). ◇Liêu trai chí dị : Sanh ẩn niếp liên câu, nữ cấp liễm túc, diệc vô uấn nộ , , (Thanh Phụng ) Sinh ngầm giậm chân lê gót sen, nàng vội rụt chân lại, cũng không tỏ vẻ giận dữ.
♦(Động) Nhẹ bước theo sau, rón bước, rón rén. ◇Tây sương kí 西: Trắc trước nhĩ đóa nhi thính, niếp trước cước bộ nhi hành , (Đệ nhất bổn , Đệ tam chiết) Nghiêng vành tai nghe ngóng, rón rén bước chân đi.
♦(Động) Theo chân, đuổi theo. ◇Liêu trai chí dị : Hốt nhất thiếu niên kị thanh câu, niếp kì hậu , (Hồ Tứ tướng công ) Chợt thấy một thiếu niên cưỡi ngựa thanh câu, đi theo đằng sau.
♦(Động) Xen bước, xen vào, dự vào.
♦(Động) Mang, mặc. ◇Tư Mã Quang : Nông phu niếp ti lũ (Huấn kiệm thị khang ) Nông phu mang dép tơ.