e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 145 衣 y [14, 20] U+8966
Show stroke order nhu
 rú
♦(Danh) Áo ngắn. ◇Đỗ Phủ : La nhu bất phục thi, Đối quân tẩy hồng trang , (Tân hôn biệt ) Không mặc xiêm lụa nữa, Rửa hết phấn hồng vì chàng (trang điểm khi xưa).
♦(Danh) Cái yếm dãi của trẻ con. ◇Bạch Cư Dị : Hương băng tiểu tú nhu (A thôi ) Tã lót thơm, yếm dãi thêu nhỏ.
♦(Danh) Lưới đan mắt nhỏ để bắt chim muông.