e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 145 衣 y [5, 11] U+888D
34957.gif
Show stroke order bào
 páo,  bào
♦(Danh) Áo rộng khoác ngoài có lót bông gòn. ◇Thi Kinh : Khởi viết vô y, Dữ tử đồng bào , (Tần phong , Vô y ) Há rằng (anh) không có áo? (Thì) cùng anh mặc chung cái áo khoác lót bông gòn.
♦(Danh) Áo dài chấm gót. ◎Như: trường bào bộ áo dài.
♦(Danh) Vạt áo trước. ◇Công Dương truyện : Phản mệ thức diện thế triêm bào (Ai Công thập tứ niên ) Lật tay áo lau mặt khóc ướt vạt áo trước.


1. [鞍袍] an bào 2. [袍笏] bào hốt 3. [袍澤] bào trạch 4. [錦袍] cẩm bào 5. [戰袍] chiến bào 6. [夾袍] giáp bào