e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 142 虫 trùng [15, 21] U+8822
34850.gif
Show stroke order xuẩn
 chǔn
♦(Danh) Sâu bọ ngọ nguậy.
♦(Hình) Ngu si, ngu ngốc, ngờ nghệch. ◎Như: ngu xuẩn dốt nát đần độn. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhược thuyết nhĩ tính linh, khước hựu như thử chất xuẩn , (Đệ nhất hồi) Ngươi bảo ngươi có tính linh, sao lại dại dột ngu dốt thế?
♦(Hình) Vụng về, cục mịch. ◇Cao An Đạo : Xuẩn thân khu tự thủy ngưu (Tiếu biến ) Thân mình cục mịch vụng về như con trâu.
♦(Hình) Vô lễ, không nhún thuận. ◇Thi Kinh : Xuẩn nhĩ Kinh Man, Đại bang vi thù , (Tiểu nhã , Thải khỉ ) Rợ Man Kinh Châu chúng bay vô lễ không nhún thuận, Lấy nước lớn làm kẻ thù.
♦(Động) Xuẩn động : (1) (Sâu bọ) ngọ nguậy. (2) (Kẻ xấu) làm bậy, quấy phá.