e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 142 虫 trùng [10, 16] U+87A2
Show stroke order huỳnh
 yíng
♦(Danh) Con đom đóm. § Gọi tên đủ là huỳnh hỏa trùng . Còn có những tên khác là: đan điểu , hỏa trùng nhi . ◇Nguyễn Du : Huỳnh hỏa nan hôi cẩm tú trường (Điệp tử thư trung ) Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.


1. [螢窗] huỳnh song