e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [14, 18] U+85CE
Show stroke order tẫn
 jìn
♦(Danh) Cỏ tẫn (Arthraxon ciliare). § Thân nó dùng để nhuộm vàng, nên còn gọi là hoàng thảo .
♦(Hình) Trung thành. ◎Như: trung tẫn trung thành. ◇Thi Kinh : Vương chi tẫn thần, Vô niệm nhĩ tổ , (Đại nhã , Văn vương ) Những bề tôi trung nghĩa của nhà vua, Hãy nghĩ đến tổ tiên của mình.