e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [13, 17] U+857E
34174.gif
Show stroke order lôi
 lěi
♦(Danh) § Xem bội lôi .


1. [蓓蕾] bội lôi