e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [10, 14] U+84B9
Show stroke order kiêm
 jiān
♦(Danh) Một loài cỏ lau, tức địch .