e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [10, 14] U+849C
33948.gif
Show stroke order toán
 suàn
♦(Danh) Tỏi (loài rau có củ thơm). ◎Như: toán đầu nhánh tỏi.


1. [蒜條] toán điều