e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+8471
33905.gif
Show stroke order thông
 cōng,  chuāng
♦§ Cũng như thông .