e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [7, 11] U+83AA
Show stroke order nga
 é
♦(Danh) Cỏ nga, tức nga hao , lá hình kim, tháng năm tháng sáu nở hoa vàng lục nhạt, quả ở trong bao hạt, lá non ăn được (Curcuma zedoaria).