e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 130 肉 nhục [7, 11] U+8130
Show stroke order đậu
 dòu
♦(Danh) Cổ. § Cũng như bột tử . ◇Công Dương truyện : Bác Mẫn Công, tuyệt kì đậu , (Trang Công thập nhị niên ) Bắt lấy Mẫn Công, cắt đứt cổ.