e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 130 肉 nhục [7, 11] U+8124
Show stroke order thận, thần
 shèn,  chún
♦(Động) Thịt sống, thời xưa đế vương dùng để tế lễ.
♦Một âm là thần. (Danh) Môi. § Dị thể của chữ thần . ◇Trang Tử : Nhân kì chi li vô thần thuyết Vệ Linh Công, Vệ Linh Công duyệt chi, nhi thị toàn nhân, kì đậu kiên kiên , , , (Đức sung phù ) Nhân Kì Chi Li Vô Thần (người cong queo, chân quẹo, không có môi) lại thuyết vua Vệ Linh Công. Vệ Linh Công thích hắn, nhìn đến người toàn vẹn thấy cổ họ khẳng kheo.