e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 120 糸 mịch [8, 14] U+7DCC
Show stroke order nhuy, tuy
 ruí
♦(Danh) Lèo mũ thời xưa (bộ phận thòng xuống của dải mũ). ◇Thẩm Liêu : Bỉ quan bất nhuy, diệc túc dĩ thúc phát; bỉ hạt bất hoàn, diệc túc dĩ tế thân , ; , (Dụ khách từ ) Mũ kia không lèo, cũng đủ để bó tóc; áo vải thô kia không lành lặn, cũng đủ để che thân.
♦(Danh) Ngày xưa chỉ cờ tinh của nhà Ngu . Về sau phiếm chỉ cờ xí rủ xuống.
♦(Động) Buộc kết.
♦(Động) Kế tục.