e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 120 糸 mịch [5, 11] U+7D3C
Show stroke order phất
 fú,  fèi
♦(Danh) Gai chằng chịt, tơ rối.
♦(Danh) Dây to.
♦(Danh) Dây buộc quan tài khi hạ huyệt. ◎Như: chấp phất đưa đám ma. ◇Lễ Kí : Trợ tang tất chấp phất (Khúc lễ thượng ) Giúp việc chôn cất ắt phải cầm dây buộc quan tài.