e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 120 糸 mịch [3, 9] U+7D08
32008.gif
Show stroke order hoàn
 wán
♦(Danh) Lụa nõn. ◎Như: hoàn phiến quạt làm bằng lụa.


1. [冰紈] băng hoàn 2. [紈褲] hoàn khố