e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 118 竹 trúc [5, 11] U+7B19
Show stroke order sanh
 shēng
♦(Danh) Cái sênh. § Ngày xưa làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng. ◇Trần Nhân Tông : Bách bộ sanh ca cầm bách thiệt (Hạnh Thiên Trường phủ ) Trăm bộ sênh ca là trăm tiếng chim.
♦(Danh) Chiếu tre. ◎Như: đào sanh thứ chiếu ken bằng cành cây đào.