e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 113 示 thị [6, 10] U+796B
Show stroke order hợp
 xiá
♦(Danh) Ngày xưa, lễ tổ tiên xa gần cử hành chung một lượt ở thái miếu, ba năm một lần, gọi là tế hợp .