e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 109 目 mục [9, 14] U+7784
Show stroke order miểu
 miáo
♦(Động) Nhắm, nhìn chăm chú. ◎Như: miểu chuẩn nhắm mục tiêu.