e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 104 疒 nạch [10, 15] U+761E
Show stroke order ế
 yì
♦(Động) Chôn vật sống, ngọc lụa... để tế đất. ◇Dương Hùng : Y niên mộ xuân, tương ế hậu thổ , (Hà Đông phú ) Cuối xuân năm đó, tế thần đất.
♦(Động) Chôn, mai táng. ◇Hàn Dũ : Liệm bất ma quan, ế bất nhiễu phần , (Tế thập nhị huynh văn ) Khi liệm xác không được sờ áo quan, chôn không được đi quanh phần mộ.
♦(Động) Giấu, ẩn tàng. ◇Tân Đường Thư : Hữu tê khải sổ thập thủ, cụ nhi ế chi , (Ngụy Trưng truyện ) Có áo giáp tê mấy chục cái, sợ nên đem giấu đi.
♦(Danh) Mồ, mả. ◇Sưu Thần Kí : Dĩ trúc trượng trụ ư ế thượng (Quyển thập ngũ) Lấy gậy tre chống trên phần mộ.