e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [9, 13] U+745B
Show stroke order anh
 yīng
♦(Danh) Ánh ngọc. ◇Dữu Xiển : Kim sa trục ba nhi thổ anh (Thiệp giang phú ) Cát vàng đuổi sóng nhả ánh ngọc.
♦(Danh) Ngọc đẹp, đá đẹp.