e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [6, 10] U+73EE
29678.gif
Show stroke order bội
 pèi
♦(Danh) Tục dùng như chữ bội .