e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [5, 9] U+73BB
29627.gif
Show stroke order pha
 bō
♦(Danh) Pha li ngọc pha lê.
♦(Danh) Kính (thủy tinh lọc trong). ◎Như: pha li song cửa kính.