e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [5, 8] U+72D9
Show stroke order thư
 jū
♦(Danh) Một giống như khỉ vượn, tính rất giảo quyệt.
♦(Hình) Giảo hoạt, gian trá. ◎Như: thư trá xảo trá. ◇Liêu trai chí dị : Thả phi dương kì thư quái chi gian, cánh bất hiềm hồ quỷ sấu , (Tịch Phương Bình ) Lại dương dương đắc chí giảo hoạt gian manh, càng chẳng sá gì (mình là) quỷ đói.
♦(Động) Rình, dò. ◇Đỗ Phủ : Thận vật xuất khẩu tha nhân thư (Ai vương tôn ) Cẩn thận giữ miệng, (coi chừng) kẻ khác rình dò. ◇Sử Kí : Lương dữ khách thư kích Tần hoàng đế Bác Lãng sa trung (Lưu Hầu thế gia ) (Trương) Lương cùng người thích khách rình đánh Tần Thủy Hoàng ở bãi cát Bác Lãng.