e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 86 火 hỏa [14, 18] U+71FB
Show stroke order huân
 xūn
♦Tục dùng như chữ huân .