e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 86 火 hỏa [11, 15] U+71B3
Show stroke order mạn
 màn
♦§ Xem: lạn mạn , lạn mạn .


1. [爛熳] lạn mạn