e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 86 火 hỏa [9, 13] U+7147
28999.gif
Show stroke order huy
 huī,  xūn,  yùn
♦Cũng như chữ huy .