e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E63
Show stroke order mẫn
 mǐn,  hūn
♦Cùng nghĩa với chữ mẫn .