e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DE5
Show stroke order lục
 lù
♦(Hình) Trong, trong vắt. ◇Tào Thực : Chước nhược phù cừ xuất lục ba (Lạc thần phú ) Rực rỡ như hoa sen hiện ra trên sóng nước trong.
♦(Danh) Tên sông.