e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [7, 10] U+6D98
Show stroke order
 sì
♦(Danh) Đất ven nước, vệ sông. ◇Thi Kinh : Miên miên cát lũy, Tại Hà chi sĩ 綿綿, (Vương phong , Cát lũy ) Dây sắn mọc dài không dứt, Ở trên bờ sông Hoàng Hà.