e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [1, 5] U+6C37
27703.gif
Show stroke order băng
 bīng
♦Tục dùng như chữ băng .


1. [薄氷] bạc băng