e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 72 日 nhật [11, 15] U+66B1
Show stroke order nật
 nì
♦(Hình) Thân gần. ◇Cao Bá Quát : Tình ái hiệp nật chi tư (Hoa Tiên hậu tự ) Riêng tư khắng khít yêu thương.