e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 72 日 nhật [7, 11] U+6661
Show stroke order
 bū
♦(Danh) Buổi quá trưa. ◇An Nam Chí Lược : Nội quan liêu tọa tây bàng tiểu điện, ngoại quan liêu tọa tây vũ, thực yến, bô thì xuất 西殿, 西,, (Phong tục ) Các quan nội thần ngồi tiểu điện phía tây, các quan ngoại thần ngồi hai bên dãy nhà phía tây, ăn tiệc, quá trưa đi ra.


1. [晡時] bô thì