e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 64 手 thủ [15, 18] U+64FE
25854.gif
Show stroke order nhiễu
 rǎo,  róu
♦(Động) Quấy rối, làm loạn. ◎Như: nhiễu loạn nhân tâm làm rối loạn lòng người.
♦(Động) Quấy rầy, làm phiền (cách nói xã giao, khách khí). ◎Như: thao nhiễu quấy quả, làm phiền rầy.
♦(Động) Nuôi cho thuần, tuần phục. ◇Chu Lễ : Chưởng dưỡng mãnh thú nhi giáo nhiễu chi (Hạ quan , Phục bất thị ) Coi việc nuôi thú dữ mà dạy cho chúng thuần phục.
♦(Động) Làm cho yên, an phủ, an định. ◇Vương An Thạch : Dĩ đạo nhiễu dân giả dã (Nguyên giáo ) Lấy đạo làm cho yên dân.
♦(Hình) Nhu thuận. ◇Thư Kinh : Nhiễu nhi nghị (Cao Dao Mô ) Nhu thuận mà quả quyết.
♦(Danh) Gia súc. ◇Chu Lễ : Kì súc nghi lục nhiễu (Hạ quan , Chức phương thị ) Về súc vật, nên nuôi sáu loại gia súc (ngựa, bò, cừu, heo, chó, gà).


1. [打擾] đả nhiễu 2. [擾攘] nhiễu nhương 3. [侵擾] xâm nhiễu