e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 64 手 thủ [5, 8] U+62C7
25287.gif
Show stroke order mẫu
 mǔ
♦(Danh) Ngón tay cái, ngón chân cái. ◎Như: mẫu chỉ ngón tay cái, ngón chân cái.