e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [10, 14] U+6147
Show stroke order ân
 yīn
♦(Động) Lo lắng, ưu thương. ◎Như: ân ưu ưu thương.
♦(Phó) Khẩn thiết. ◎Như: ân cần khẩn khoản. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Doãn ân cần kính tửu (Đệ bát hồi) (Vương) Doãn khẩn khoản mời rượu.
♦(Hình) Giàu có, phú dụ. ◇Cổ văn uyển : Chung thiên địa chi mĩ, thu cửu trạch chi lợi, dĩ ân nhuận quốc gia , , (Sở tướng Tôn Thúc Ngao bi ).


1. [慇慇] ân ân 2. [慇懃] ân cần 3. [慇憂] ân ưu