e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [8, 11] U+60B8
Show stroke order quý
 jì
♦(Động) Kinh hoàng, sợ hãi. ◇Tô Mạn Thù : Dư nãi lực chế kinh quý chi trạng (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Tôi gắng sức chế ngự mối kinh hoàng.