e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 60 彳 xích [6, 9] U+5F89
Show stroke order dương
 yáng
♦(Động) Bàng dương : xem bảng .


1. [彷徉] bàng dương