e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 58 彐 kí [6, 9] U+5F56
Show stroke order thoán
 tuàn
♦(Động) Phán đoán. ◇Âu Dương Tu : Chu Công thoán hung cát (Tân doanh tiểu trai ) Chu Công đoán định xấu tốt.
♦(Danh) Lời bàn nghĩa cả một quẻ trong kinh Dịch.