e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 50 巾 cân [1, 4] U+5DFF
巿Show stroke order phất
 fú
♦(Danh) Dây đeo lưng cho quan phục hoặc lễ phục thời xưa. § Cũng như phất hoặc .