e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 49 己 kỉ [4, 7] U+5DF5
Show stroke order chi
 zhī
♦Tục dùng như chữ chi .