e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 40 宀 miên [12, 15] U+5BEE
Show stroke order liêu
 liáo
♦(Danh) Cửa sổ nhỏ. ◇Giản Văn Đế : Ngoạn phi hoa chi nhập hộ, Khán tà huy chi độ liêu , (Tự sầu phú ) Ngắm hoa bay vào cửa, Nhìn nắng tà ghé bên song.
♦(Danh) Lều, nhà nhỏ, quán nhỏ sơ sài. ◎Như: trà liêu quán bán nước. ◇Lục Du : Nang không như khách lộ, Ốc trách tự tăng liêu , (Bần cư ) Túi rỗng như khách trên đường, Nhà hẹp giống am sư.
♦(Danh) Quan lại. § Thông liêu . ◎Như: đồng liêu người cùng làm quan một chỗ. Cũng như đồng song .
♦(Danh) Liêu Quốc nước Lào.