e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 40 宀 miên [10, 13] U+5BD8
Show stroke order trí
 zhì
♦Cũng như chữ .