e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [8, 11] U+5A63
Show stroke order nhân
 yīn
♦Như chữ nhân .