e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+59F1
Show stroke order khoa
 kuā
♦(Hình) Tốt đẹp. ◇Khuất Nguyên : Khoa nhi bất xú hề (Cửu chương , Quất tụng ) Xinh đẹp mà không xấu xí hề.