e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [4, 7] U+5992
22930.gif
Show stroke order đố
 dù
♦(Động) Ghen ghét. ◎Như: đố kị ghen ghét, kị hiền đố năng ghen người hiền ghét người giỏi.


1. [妒忌] đố kị 2. [妒婦] đố phụ