e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [4, 7] U+598A
Show stroke order nhâm
 rèn
♦(Hình) Chửa, có mang, có thai. ◎Như: nhâm phụ đàn bà chửa.