e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 37 大 đại [6, 9] U+594E
Show stroke order khuê
 kuí
♦(Danh) Sao Khuê , một ngôi sao trong nhị thập bát tú. § Nhà thiên văn ngày xưa cho sao Khuê chủ về văn hóa, cho nên nói về văn vận hay dùng chữ khuê.